Skan pełnomocnictwa

sty 19, 2020 | Elektroniczne zamówienia

Wiemy jak co do zasady przygotować prawidłowo pełnomocnictwo – wpis

Czy  podpisany podpisem kwalifikowanym skan papierowego pełnomocnictwa, prawidłowo podpisany podpisami kwalifikowanymi mocodawców jest kopią poświaczoną za zgodność (nieprawidłowo)  czy oryginałem?

Podobne pytanie zadawaliśmy sobie w związku z ofertą – wpis

Wyrok KIO 498/19 nie pozostawia wątpliwości.

“Zdaniem Izby, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia istniejącego wcześniej jedynie w formie pisemnej spowodowało skutek prawny w postaci złożenia oświadczenia o tożsamej treści w nowej formie.

Zatem jest to możliwe, a w przytoczonym przypadku łączna reprezentacja mocodawców  została dodatkowo zrealizowana na osobnych plikach zawierających oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa, co warto odnotować.