Jak sporządzić elektroniczne pełnomocnictwo?

lut 11, 2019 | Elektroniczne zamówienia

Pełnomocnictwo co do zasady musi być przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza. W świecie elektronicznym oznacza to, że albo mocodawca sporządza takie pełnomocnictwo od razu w postaci elektronicznej i opatruje je swoim podpisem kwalifikowanym albo pełnomocnictwo jest sporządzone tradycyjnie na papierze a notariusz przetworzy je cyfrowo (zeskanuje) i opatrzy własnym podpisem kwalifikowanym na potwierdzenie zgodności z oryginałem papierowym.