Oferta

Zmiany prawa i coraz to nowsze jego interpretacje wymagają stałego uzupełniania wiedzy. Do  tego dochodzi wielka rewolucja: elektroniczne zamówienia publiczne.

Dlatego wszystkim uczestnikom rynku przetargów publicznych oferujemy specjalistyczne szkolenia. Prawo zamówień jest takie samo dla gminy, ministerstwa, szpitala czy wykonawcy planującego złożenie oferty.

Od kwietnia roku 2022 funkcjonuje już w pełnym zakresie platforma komunikacji przygotowana przez UZP:  e-Zamowienia.gov.pl. Tej platformie poświęcamy odrębny kurs online.

Nasze spojrzenie na proces przygotowania do udzielania i uzyskania  zamówienia jest proste:  Zamawiający dąży do prawidłowego udzielenia zamówienia ale wszystkie jego błędy mogą być wykorzystane przez Wykonawców (jeżeli je zauważą). Błędne postępowanie może także skutkować karami finansowymi i odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Z drugiej strony wszystkie błędy wykonawców muszą być zauważone przez zamawiającego po to, by nie można było podważyć wyboru oferty i tym samym całego postępowania.

Dobrze wyedukowany wykonawca łatwo znajdzie błędy swojej konkurencji i będzie potrafić walczyć o swoje prawa.

Zatem obie strony muszą świetnie znać procedury, przepisy i orzecznictwo związane z przetargiem publicznym.

Znajdziesz u nas:

  •  Szkolenia otwarte,
  •  Szkolenia dedykowane, pod Twoje potrzeby,
  •  Szkolenia wyjazdowe z integracją,
  •  Doradztwo,
  •  Pomoc we wdrażaniu elektronicznej komunikacji w postępowaniu przetargowym,
  •  Warsztaty komputerowe z elektronizacji PZP

Zaufało nam tysiące uczestników szkoleń. Dołącz do nich!  Zdobądź u nas kwalifikacje specjalisty pzp.

Dla Zamawiających

Dla Wykonawców

Elektronizacja Zamówień Publicznych