Dla zamawiających

Prawidłowość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to priorytet każdego Zamawiającego. Konsekwencje błędów są bolesne zarówno finansowo jak i w sferze odpowiedzialności pracowników. A prawo niestety jest niejednoznaczne.

Dziś w zasadzie żaden Zamawiający nie jest w stanie pracować bez wsparcia.

Nasza oferta jest skierowana do:

  • jednostek samorządu terytorialnego;
  • administracji rządowej;
  • przedsiębiorstw sektorowych;
  • wszystkich stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych.

 W ramach współpracy proponujemy:

  • szkolenia otwarte w różnych miejscach Polski,w zakresie stosowania całego Pzp;
  • warsztaty komputerowe z zakresu elektronizacji Pzp;
  • szkolenia dedykowane dla zamawiającego;
  • doradztwo w prowadzeniu zamówień, analiza dokumentów przetargowych, zapisów SWZ i ogłoszenia;
  • wdrożenia systemu komunikacji elektronicznej;
  • przygotowanie do aukcji  elektronicznej.