Dla wykonawców

Czy wiesz, że na szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych Wykonawcy stanowią zdecydowaną mniejszość, mimo że jest ich wielokrotnie więcej niż Zamawiających?

Poziom przygotowania Wykonawców do przetargów publicznych ma bezpośredni wpływ na zdolność do uzyskiwania zamówień. Dobre przygotowanie ma wpływ także na sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą – niestety poziom odwołań uwzględnionych przez KIO stabilizuje się od lat na poziomie bliskim 20%

Nie zawsze wygrywa oferta najtańsza, ale zawsze oferta wygrywająca to ta bezbłędnie przygotowana.

Znajomość prawa jest niezbędna nie tylko do perfekcyjnego przygotowania oferty ale także do sprawdzenia prawidłowości działania Zamawiającego. Nasze usługi dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmują całe spektrum postępowania, od ogłoszenia do podpisania umowy.

Jesteśmy do dyspozycji Wykonawców ze wszystkich branż gospodarki. Pracujemy dla dużych firm i korporacji, ale także dla tych mniejszych i słabszych uczestników rynku zamówień publicznych. Znamy i rozumiemy potrzeby naszych klientów.

Przygotowujemy Wykonawców do elektronizacji zamówień publicznych w ramach:

  • szkoleń otwartych;
  • szkoleń dedykowanych;
  • warsztatów komputerowych;
  • doradztwa indywidualnego.