O firmie

AKADEMIA jest  liderem w wąskiej specjalizacji jaką jest komunikacja elektroniczna w zamówieniach publicznych.

Dzielimy się naszym doświadczeniem zdobywanym od roku 2004 – gdy pojawiły się pierwsze formy elektronizacji: aukcje i licytacje elektroniczne.

Podpis elektroniczny nie ma dla nas tajemnic od kilkunastu lat – nie jesteśmy w tej dziedzinie nowicjuszami ani teoretykami.

Jednym z naszych większych projektów było badanie stopnia zaawansowania stosowania nowoczesnych rozwiązań w tym sektorze (ponad 4.000 respondentów) prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim i Urzędem Zamówień Publicznych.

Wykładowcy Akademii stale rozwijają swoje kompetencje także w ramach cyklicznych seminariów i konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

AKADEMIA jest organizatorem części zajęć praktycznych i teoretycznych prowadzonych w ramach Podyplomowego Studium Prawa Zamówień Publicznych pod patronatem prezesa UZP na Uniwersytecie Łódzkim i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Oddział w Chorzowie

Organizacja szkoleń to  nie  fabryka spotkań: nie bijemy rekordów ilości szkoleń, tylko starannie przygotowujemy  tematy, zapraszamy trenerów prawdziwych praktyków  czyli takich, którzy na co dzień ponoszą odpowiedzialność za to co  robią i dzielą się swoim bogatym doświadczeniem.

Samo szkolenie ma umożliwić także przepływ różnych własnych doświadczeń między uczestnikami szkolenia, dlatego przywiązujemy dużą wagę do integracji uczestników, dobrego samopoczucia i możliwości dyskusji w trakcie zajęć.

Interaktywność to podstawa naszych zajęć, w trakcie których konsultujemy także indywidualne problemy uczestników.

Zapraszamy!