Skan oferty – problem w KIO

mar 11, 2019 | Elektroniczne zamówienia

Czy podpisany podpisem kwalifikowanym skan własnego dokumentu – np. oferty podpisanej wcześniej  ręcznie, jest oryginalnym dokumentem elektronicznym czy elektroniczną kopią?

Dla nas od lat oczywiste, że jest oryginałem, ale dla KIO nie od razu. Wszystko zaczęło się od pomysłu w przykładowych zapisach do SIWZ dla korzystających z miniPortalu UZP. „zamawiający nie dopuszcza skanownia papierowej, podpisanej ręcznie oferty i popisywanie jej podpisem kwalifikowanym”

Kto to wymyślił? Autora brak. Kolejne burze przed KIO – pierwszy wyrok KIO 2611/18 z dnia 03.01.2019, niesłusznie odrzucone oferty wykonawców którzy tak postąpili. Następnie pojawia się mocna  opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. I wszystko wraca do normalności. Jednak można. Wyrok  KIO 119/19 z dnia 8 lutego 2019 r. wyprostował ten problem.

A my widząc ofertę zadajmy sobie proste pytanie: czy jest w postaci elektronicznej? A jeśli tak,  to czy jest podpisana podpisem kwalifikowanym. Jeśli tak, to dyspozycje art. 10a ust.1 uPzp są spełnione. Koniec, kropka.

Czy zachęcamy wykonawców do takiego działania jak opisane wyżej ?

Nie! Twórzmy oferty w komputerze, będą miały mniejszy rozmiar, nie będą budzić wątpliwości.