Reprezentacja graficzna w PAdES

cze 11, 2019 | Elektroniczne zamówienia

W trakcie tworzenia podpisu kwalifikowanego w formacie  PAdES (czyli w PDF) podpisujący ma  możliwość dodania graficznej reprezentacji podpisu, symbolu graficznego pokazującego że ten dokument jest podpisany, symbol może zawierać także logo firmowe lub zdjęcie.  Nie ma takiego wymogu – jest możliwość.

Zatem jeżeli dokument PDF podpisany formatem PAdES nie ma takiej graficznej reprezentacji, to nie stanowi to o żadnym błędzie czy braku elementu podpisu. Wszelkie informacje o podpisie są zawsze dostępne w zakładce Panel Podpis dokumentu PDF