Oryginał czy kopia?

lip 11, 2019 | Elektroniczne zamówienia

Pytanie: Czy dokumenty elektroniczne przesłane przez Wykonawcę na  wezwanie Zamawiającego i następnie  przekazywane w ramach jednostki z konta głównego e-mail na inne konto w celu archiwizacji są oryginałami czy kopiami?

Otóż w świecie  elektronicznym zmienia się sens pojęcia oryginał. Każde skopiowanie, multiplikowanie pliku jest stworzeniem kopii ale na prawach oryginału. To są w 100% takie same pliki.

Oczywiście jeżeli nic w nich nie modyfikujemy!

Mogą je różnić tylko daty wytworzenia. W tych datach nie ma nic dziwnego: przecież np. mailem otrzymujemy od wykonawcy także kopię tego co nadawca ma na swoim dysku i oba pliki także różnią się datą a jednak ten odebrany traktujemy jako oryginał.

A więc do archiwizacji przekazujemy w ten sposób elektroniczny oryginał.

W świecie papierowym mamy tylko 1 oryginał.