Co sprawdzać w podpisie kwalifikowanym?

maj 15, 2019 | Elektroniczne zamówienia

Analizując dokument podpisany podpisem kwalifikowanym musimy sprawdzić kilka elementów: po pierwsze czy jest to podpis kwalifikowany. Bywa, że pierwsza przybliżona weryfikacja np. z poziomu Adobe Reader może być myląca.

Jeżeli jest to podpis kwalifikowany, to kolejny punkt weryfikacji  polega na sprawdzeniu czy certyfikat podpisującego był ważny w chwili jego użycia.

Pozostaje jeszcze sprawdzenie czy osoba widniejąca w certyfikacie może składać oświadczenia woli – konfrontujemy ten wpis z certyfikatu z danymi w KRS, CEIDG lub pełnomocnictwie.

I na koniec sprawa fundamentalna: sprawdzenie integralności dokumentu – wynik negatywny oznacza, że nie mamy przed sobą treści która została podpisana. Dokument został zmodyfikowany po podpisaniu. Przyczyny takiej sytuacji mogą być wielorakie.

Każdą informację negatywną powinniśmy sprawdzić za pomocą kilku dostępnych narzędzi do weryfikacji podpisów.