Prawo zamówień publicznych 2020: szkolenie ONLINE

Szkolenie

Prawo zamówień publicznych 2020: szkolenie ONLINE

Termin do uzgodnienia

Cała Polska

Kurs jest przeznaczony dla pracowników działów zamówień publicznych zamawiającego i wykonawców

Cel szkolenia

Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i ćwiczeń podniesie w sposób fundamentalny kwalifikacje uczestników. Celem jest przystępne przekazanie  skomplikowanej materii zmiany prawa zamówień publicznych.

Szkolenie pozwoli   uczestnikom rozwiać wiele wątpliwości dotyczących aktualnych procedur  obowiązującego jeszcze prawa, prawidłowo interpretować  procedury w zależności od wartości zamówienia, a także prawidłowo formułować zapisy SIWZ i stawiać warunki wykonawcom. Wykonawcy nauczą się prawidłowo odczytywać wymagania zamawiającego oraz bronić swoich praw. Należy pamietać, że mimo wprowadzenia w przyszłości nowego prawa, fundamentalne zasady wynikające z Dyrektyw UE nie ulegają zmianie. Wiele zamówień na zasadach 2020 skończy się w I kw. 2021.

Zdobyta wiedza pozwoli zamawiającym i wykonawcom dobrze prowadzić swoje postępowania. W zakresie nowości jaką jest elektronizacja zamówień polecamy także szkolenia uzupełniające tylko z tej dziedziny.

Lokalizacja

Dedykowane szkolenie ONLINE przy pomocy platformy   przeprowadzimy na odległość w każdej lokalizacji w Polsce. Każdy uczestnik przy swoim komputerze.

 

Opis szkolenia

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NADAL SPRAWIA PROBLEMY.  DO KOŃCA ROKU 2020 WCIĄŻ MAMY OKAZJE DO POPEŁNIANIA WIELU BŁĘDÓW.

SZKOLENIE ONLINE NA ODLEGŁOŚĆ

Naszym stałym i nowym klientom proponujemy doskonalenie znajomości zasad udzielania zamówień, udziału w postępowaniu, dla  wykonawców jak i zamawiających.

Jak radzić sobie w zamówieniach w roku 2020 w nadal obowiązującym stanie prawnym? Jak rozumieć sytuację nadzwyczajną związaną ze stanem pandemii? Jak złożyć odwołanie gdy KIO wstrzymało działanie? Na te pytania odpowiadamy w trakcie szkolenia.

W trakcie szkolenia omawiane są zarówno zasady udzielania zamówień jak i problemy wynikające z niejasności przepisów  i rozbieżności interpretacyjnych.   Omawiane są konkretne przykłady oraz orzecznictwo KIO. Ważnym  elementem jest też  elektronizacja zamówień sprawiająca wszystkim stronom spore problemy.

Szkolenie jest prowadzone na platformie do szkoleń online. Każdy uczestnik korzysta ze swojego komputera w dowolnej lokalizacji: w biurze lub w domu. Bez konieczności instalacji żadnych specjalnych oprogramowań.

Podnieś swoje kwalifikacje i stań się osobą niezbędną w swojej instytucji!

Pliki do pobrania

Formularz kontaktowy

W sprawie tego szkolenia zapraszamy do kontaktu przez poniższy formularz


Inne  szkolenia

Zobacz, wybierz, zapisz się lub zapytaj o szkolenie, które Cię interesuje, możesz także zamówić szkolenie dla siebie.