Dla zamawiających

Prawidłowość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to priorytet każdego Zamawiającego. Konsekwencje błędów są bolesne zarówno finansowo jak i w sferze odpowiedzialności pracowników. A prawo niestety jest niejednoznaczne.

Dziś w zasadzie żaden Zamawiający nie jest w stanie pracować bez wsparcia.

Nasza oferta jest skierowana do:

 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • administracji rządowej;
 • przedsiębiorstw sektorowych;
 • wszystkich stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych.

 W ramach współpracy proponujemy:

 • szkolenia otwarte w różnych miejscach Polski,w zakresie stosowania całego Pzp;
 • warsztaty komputerowe z zakresu elektronizacji Pzp;
 • szkolenia dedykowane dla zamawiającego;
 • doradztwo w prowadzeniu zamówień, analiza dokumentów przetargowych, zapisów SWZ i ogłoszenia;
 • doradztwo dla zamówień do progu 30.000 euro – elektroniczne konkursy ofert;
 • wdrożenia systemu komunikacji elektronicznej;
 • wdrożenia aukcji i licytacji elektronicznych.