Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych to potoczne określenie pewnego procesu, który trwa od wielu lat.

Początek to rok 2004 – jest nowy tryb czyli aukcja elektroniczna (tak nazywała się wtedy późniejsza licytacja elektroniczna), rok 2006 – pojawia się obecna aukcja elektroniczna jako zakończenie tradycyjnego trybu np. PN. W roku 2007 następuje wprowadzenie elektronicznej drogi zamieszczania ogłoszeń w elektronicznym BZP za pomocą formularzy elektronicznych. Uzupełniono także katalog zadań Prezesa UZP o prowadzenie działań związanych z informatyzacją systemu zamówień publicznych.

Prawdziwa rewolucja  to jednak rok 2014.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. wprowadziła obowiązek stosowania komunikacji elektronicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W roku 2016 pojawiło się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) a zarazem obowiązek jego docelowej elektronicznej formy.

Początek wprowadzenia elektronicznej komunikacji to rok 2017 dla Centralnych Zamawiajacych a rok 2018 dla pozostałych.

W myśl przywołanej dyrektywy obowiązkowa jest elektroniczna komunikacja czyli tylko wymiana informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, a nie cały proces zamówienia od pomysłu do fakturowania.

Samo fakturowanie  jest przedmiotem zmian w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych i odbywa się przy pomocy platformy www.efaktura.gov.pl

Naszym klientom oferujemy zajęcia z szeroko rozumianej komunikacji elektronicznej w zamówieniu publicznym:

  • szkolenia w formie wykładu i prezentacji;
  • warsztaty komputerowe w ramach szkoleń otwartych;
  • warsztaty komputerowe u klienta;
  • analizy zapisów do SIWZ;
  • wdrożenie komunikacji elektronicznej u zamawiającego.

Spotkania te są realizowane jako 1 lub 2 dniowe, także jako wyjazdowe (np. Wisła, Zakopane).

W ramach zajęć uczymy m.in.  posługiwania się podpisem elektronicznym, jego walidacji i interpretacji wyników, korzystania z platform do komunikacji, oceny platform, sposóbów przygotowania ofert elektronicznych, rozumienia przepisów i wyroków KIO.