Postać a forma dokumentu

maj 11, 2019 | Elektroniczne zamówienia

Zwracajmy uwagę na brzmienie przepisów. Często mylimy te dwa pojęcia: piszemy, że oferta ma być w postaci elektronicznej albo w formie elektronicznej. To nie to samo. 

Postać elektroniczna to pojęcie określające „nośnik” naszego oświadczenia. Zatem postać elektroniczna będzie przeciwieństwem postaci papierowej. Dokument może być papierowy lub w postaci cyfrowej na pendrive lub dysku komputera. I z tego na razie nie wynika obowiązek podpisu tylko określenie  środowiska w jakim nasz dokument funkcjonuje.  

Wyrażenie „forma oświadczenia woli” nawiązuje do obowiązku podpisania tego oświadczenia. Oświadczanie woli w formie pisemnej to oświadczanie podpisane własnoręcznym podpisem.

Analogicznie elektroniczna forma oświadczenia woli wymaga zastosowania podpisu kwalifikowanego.