Wybór oferty na platformę e-Zamówienia

lis 27, 2019 | Platforma komunikacji

W postępowaniu na “Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą utrzymania przez okres 12 miesięcy” złożono 3 oferty.

Pierwotny termin składania ofert 10.10.2019 przesunięto na 17.10.2019.

Informacja z otwarcia ofert

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę European Dynamics Konsorcjum.

Oferta tego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena: 11 989 700,00 zł

Na drugim miejscu była oferta Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (28 167 000,00 zł),

a na trzecim Portal PZP Sp. z o.o. (23 496 690,00 zł)

Ta ostatnia oferta w zakresie doświadczenia nie uzyskała żadnych punktów.

Informacja o wyborze oferty

 

Zwycięskie konsorcjum ma duże doświadczenie w budowie e-systemów – zobacz tutaj

Trzymamy kciuki za realizację harmonogramu:

Zadanie

Data realizacji

Wykonanie Projektu Technicznego oraz wstępnego projektu Portalu dostępowego Platformy

6 tyg. od dnia podpisania Umowy

Implementacja Portalu dostępowego Platformy, usługi Rejestracji podmiotów, usługi komunikacji interesariuszy, usługi przygotowania, składnia i otwarcia ofert/wniosków, Zarządca Logów
– Moduł Tożsamości, Portal dostępowy, System Obsługi Zgłoszeń;
– Moduł Ofert/Wniosków, Moduł Postępowań, Komponent Komunikacji, Zarządca Logów

II kwartał 2020

IV kwartał 2020

Biuletyn Zamówień Publicznych

IV kwartał 2020

Moduł Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń unijnych (TED) + eSender

IV kwartał 2021

Moduł Monitorowania i Analiz – Sprawozdanie roczne

IV kwartał 2021

Moduł Monitorowania i Analiz – pozostałe

I kwartał 2022

Stabilizacja po odbiorze wszystkich produktów

II kwartał 2022

Odbiór końcowy Platformy

II/III kwartał 2022