Nowe rozporządzenie od 31 grudnia 2019

gru 20, 2019 | Aktualności

w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2447).

Zmiana rozporządzenia związana jest z koniecznością dostosowania jego przepisów do zmiany terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych.

Tekst jest krótki i oczywisty:

wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2020 r.”