miniPortal

Mar 11, 2019 | Platforma komunikacji

MiniPortal od UZP to rozwiązanie tymczasowe,  pojawił się jako proteza rozwiązania docelowego gdy okazało się, że nie ma mozliwości by zamówiony system Platforma e-zamówienia ruszył w przewidywanym czasie a ceny rozwiązań komercyjnych poszybowały w górę bez ograniczeń.

Stanowi połącznie swoistej tablicy ogłoszeń o przetargach z system ePUAP.

Tablica ogłoszeń oraz towarzyszący jej generator identyfikatorów postępowania i kluczy szyfrujących/deszyfrujących oferty działa w miarę dobrze. Kontrowersyjne jest rozwiązanie pozwalające zamawiającemu wiedzieć kto złożył oferty przed terminem ich otwarcia. Ale prawo tego nie zabrania.

 Problemem jest system ePUAP, który działa źle a spełnia ważną rolę skrzynki podawczej i odbiorczej na przekazywane elektronicznie dokumenty. Oferty potrafią znikać na kilka, kilkanaście godzin i nie są odnajdywane w terminie ich otwarcia. Bywa też tak, że oferty ulegają uszkodzeniu w procesie ich importu z platformy do systemu zamawiającego.  Jedyną zaletą systemu jest to, że jest bezpłatny ale czy warto ponosić ryzyko unieważnienia postępowania w imię  nieznaczących oszczędności?