Potwierdzenie wpłaty wadium (wpłacane w pieniądzu)

lip 14, 2019 | Elektroniczne zamówienia

Potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu nie powinno być dokumentem wymaganym przez zamawiającego. To potwierdzenie nie jest dowodem na wpłynięcie środków na konto zamawiającego tylko na ich wypłynięcie z konta wykonawcy. A to nie jest ten sam moment.  Zamawiającego interesuje przecież skuteczne zabezpieczenie oferty.  To wiąże się ze sprawdzeniem czy pieniądz pojawił się na koncie przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiającemu może ten dokument tylko pomóc w odszukaniu wpłaty na swoim koncie.  I tak powinien być traktowany – jako pomocniczy, bez obowiązku podpisywania przez wykonawcę.

Jego niezłożenie nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla wykonawcy.