Komunikat UZP w sprawie platformy

sty 28, 2020 | Platforma komunikacji

UZP opublikował informację, która ma uspokoić rynek:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 20 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza, wydała wyrok w toczącym się postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia. Rozstrzygnięcie nakazuje m.in. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty złożonej przez konsorcjum firm European Dynamics Luxembourg SA z siedzibą w Luksemburgu i European Dynamics SA.

Niezależnie od powyższego, chciałem zapewnić, że aktualnie nie ma obaw co do przyszłego funkcjonowania elektronicznych narzędzi komunikacji udostępnianych przez Urząd Zamówień Publicznych. W przypadku ewentualnego dalszego przedłużenia procedury, Urząd podejmie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonowania elektronicznych narzędzi komunikacji udostępnianych przez Urząd Zamówień Publicznych zgodnie z wymaganiami nowego Prawa zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, że o szczegółach aktywności Urzędu w zakresie platformy e-Zamówienia oraz o dodatkowych działaniach zabezpieczających w zakresie elektronizacji informować będziemy na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych.

Hubert Nowak

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

………………………………………………

Trzymamy kciuki!