Kolejna nowelizacja do nowelizacji

lip 21, 2019 | Aktualności

Oprócz prac nad nowym Prawem zp  zmiany objęły także naszą obecną nowelizację.

19 lipca  Sejm  uchwalił nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja stanowi jedną ze zmian przewidzianych w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Druk nr 3475).

Sejm rozpatrzył poprawki zgłoszone przez Senat. Żadna z nich nie dotyczyła zmian związanych z elektronizacją zamówień publicznych. Ustawa zostanie przekazana Prezydentowi RP do podpisu.

W wyniku zmian nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych, z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

Obecnie obowiązek elektronizacji zamówień dotyczy postępowań, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne.