Zamówienia publiczne po nowelizacji stan prawny 2015

UDZIELANIE I UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W NOWEJ SYTUACJI PRAWNEJ 2015

WISŁA 28-29.05.2015

Szkolenie 2 dniowe. Prosimy o skorzystanie z opcji:

SPRAWDŹ RABAT DLA SIEBIE (na dole strony)
Zamiast 1370 możesz zapłacić nawet 870 zł!
Jeżeli szybko prześlesz kartę zgłoszenia (do 7 maja)

oferta rabatu 500 zł ważna tylko do 30 kwietnia

Szczegółowy plan szkolenia oraz kartę zgłoszenia wraz RABATEM specjalnym przesyłamy na podany nam adres mailowy.

Szkolenie koncentruje się na rozwiązaniu problemów jakie napotykają obecnie Zamawiający i Wykonawcy po nowelizacjach 2014.

Rażąco niska cena - problem dowodowy - nowe uregulowania w PZP
Kolejne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Wielokryterialność zasadą -
problemy doboru racjonalnych kryteriów
Wymóg zatrudniania pracowników na "etat" - w jakich wypadkach?
Tajemnica przedsiębiorstwa
Uwzględnianie kosztów życia produktu, usługi
Solidarna odpowiedzialnośc podmiotu udostępniającego zasoby

Podmiot udostępniający zasoby a podwykonawca?

Kiedy mamy do czynienia z podwykonawcą?

Jakie prawa i obowiązki łączą się z ujawnieniem podwykonawcy?

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia lub zmiany podwykonawcy?

Jaka musi być umowa o podwykonawstwo?

Jak kształtować relacje z dalszymi podwykonawcami?

Nowe wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe

Grupa Kapitałowa
Oświadczenia i dokumenty
- jak Zamawiający sprawdza sytuację ekonomiczną i potencjał Wykonawcy

...oraz wiele innych zagadnien związanych ze stawianiem prawidłowych warunków udziału w postepowaniu

Szczegóły szkolenia przesyłamy mailem wraz z atrakcyjnym rabatem.

PLIK - karta zgłoszeniowa z rabatem

Uczestnicy poznają nowe  regulacje prawne oraz zasady ich stosowania pozwalające na prawidłowe prowadzenie i udział w zamówieniach w roku 2015.
Na szkoleniu bedą omówione ostatnie nowelizacje Pzp ze szczególnym uwględnieniem problematyki podwykonawstwa, wielokryterianości ocen, rażąco niskiej ceny.
Praca na szkoleniu w niezbyt licznej grupie - każdy może omówić swój problem. Warto więc przygotowac sobie materiał do konsultacji indywidualnych.

Pracujemy w małej grupie; nasze szkolenia  rzadko przekraczają 15 osób - dzięki temu każdy uczestnik swobodnie konsultuje swoje problemy z prowadzącym.

 Dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, dla zamówień sektorowych i klasycznych.

 

X

Zapytaj o rabat