Zamówienia publiczne po nowelizacji stan prawny 2015

UDZIELANIE I UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W NOWEJ SYTUACJI PRAWNEJ 2015

NOWE DYREKTYWY UE w NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

WISŁA 19-20.11.2015

Szczegółowy plan szkolenia oraz kartę zgłoszenia wraz RABATEM specjalnym przesyłamy na podany nam adres mailowy.

Szkolenie koncentruje się na rozwiązaniu problemów jakie napotykają obecnie Zamawiający i Wykonawcy
z uwzględnieniem obowiązującej tzw. prowspólnotowej interpretacji przepisów

w aktualnym stanie prawnym

Rażąco niska cena - problem dowodowy - nowe uregulowania w PZP
Kolejne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Wielokryterialność zasadą -
problemy doboru racjonalnych kryteriów
Wymóg zatrudniania pracowników na "etat" - w jakich wypadkach?
Tajemnica przedsiębiorstwa
Uwzględnianie kosztów życia produktu, usługi
Solidarna odpowiedzialnośc podmiotu udostępniającego zasoby

Prowspólnotowa interpretacja przepisów (nadrzędność dyrektyw)

Odwrócony VAT w praktyce ZP

Podmiot udostępniający zasoby a podwykonawca?

Kiedy mamy do czynienia z podwykonawcą?

Jakie prawa i obowiązki łączą się z ujawnieniem podwykonawcy?

Jaka musi być umowa o podwykonawstwo?

Jak kształtować relacje z dalszymi podwykonawcami?

Nowe wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe

Grupa Kapitałowa
Oświadczenia i dokumenty
- jak Zamawiający sprawdza sytuację ekonomiczną i potencjał Wykonawcy

...oraz wiele innych zagadnien związanych ze stawianiem prawidłowych warunków udziału w postepowaniu

Szczegóły szkolenia przesyłamy mailem wraz z atrakcyjnym rabatem.

Uczestnicy poznają nowe  regulacje prawne oraz zasady ich stosowania pozwalające na prawidłowe prowadzenie i udział w zamówieniach w roku 2015 i 2016 do czasu implementacji dyrektyw.
Stosowanie prawidłowej tzw. prowspólnotowej interpretacji przepisów pozwala na uniknięcie sankcji ze strony organów kontrolujących.
Na szkoleniu bedą omówione ostatnie nowelizacje Pzp ze szczególnym uwględnieniem problematyki podwykonawstwa, wielokryterianości ocen, rażąco niskiej ceny.
Praca na szkoleniu w niezbyt licznej grupie - każdy może omówić swój problem. Warto więc przygotowac sobie materiał do konsultacji indywidualnych.

Pracujemy w małej grupie; nasze szkolenia  rzadko przekraczają 15 osób - dzięki temu każdy uczestnik swobodnie konsultuje swoje problemy z prowadzącym.

 Dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, dla zamówień sektorowych i klasycznych.

 

X

Zapytaj o rabat