Zamówienia publiczne - nowelizacja PZP 2016

UDZIELANIE I UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH DYREKTYW UE I  NOWELIZACJI PZP

NOWELIZACJA PZP!

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

uwaga! kolejny termin szkolenia. Spotykamy się 19-20 maja  Ciechocinek - BRAK MIEJSC.

Zapraszamy:

2 czerwiec - KATOWICE

3 czerwiec - KRAKÓW

Szczegółowy plan szkolenia oraz kartę zgłoszenia wraz RABATEM specjalnym przesyłamy na podany nam adres mailowy.

Aktualna nowelizacja będzie jedną z trudniejszych. 

Implementacja Dyrektyw UE wniesie wiele nowości do codziennej pracy działów zamówień i Wykonawców

 • Nowe definicje
 • nowe brzmienie dotychczasowych terminów
 • nowe pojęcia wprowadzone do systemu zamówień publicznych
 • Zmiany w zakresie przedmiotowym stosowania ustawy polegające na wprowadzeniu nowych wyłączeń
 • Udzielanie zamówień
 • Ustalanie wartości zamówienia i zabezpieczenie środków finansowych - nowe zasady planowania zamówień.
 • Przygotowanie dokumentów przetargowych: SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz inne dokumenty.
 • Warunki udziału i opis sposobu spełnienia warunków po zmianach
 • Katalog dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców i moment ich żądania (dokumenty podmiotowe, jednolity europejski dokument zamówienia).
 • Poleganie na zasobach innych wykonawców - zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie.
 • Tryby postępowania w nowym stanie prawnym
 • Oferta - definicje i badanie. Zasady dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
 • Cena rażąco niska
 • Umowy w zamówieniach publicznych
 • Elektroniczna komunikacja między stronami

 

Szczegóły szkolenia przesyłamy mailem wraz z atrakcyjnym rabatem.

Cena szkolenia  - 490 zł netto dla zgłoszeń po 25 maja

Cena szkolenia dla zgłoszeń do 25 maja maja - 390 zł netto

dodatkowe rabaty! - zapytaj przez formularz

 

Uczestnicy poznają nowe  regulacje prawne oraz zasady ich stosowania pozwalające na prawidłowe prowadzenie i udział w zamówieniach w roku 2016  po implementacji dyrektyw.
Stosowanie prawidłowej tzw. prowspólnotowej interpretacji przepisów pozwala na uniknięcie sankcji ze strony organów kontrolujących.
Na szkoleniu bedzie omówiona najnowsza nowelizacje Pzp.
Praca na szkoleniu w niezbyt licznej grupie - każdy może omówić swój problem. Warto więc przygotowac sobie materiał do konsultacji indywidualnych.

Pracujemy w małej grupie; nasze szkolenia  rzadko przekraczają 15 osób - dzięki temu każdy uczestnik swobodnie konsultuje swoje problemy z prowadzącym.

 Dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, dla zamówień sektorowych i klasycznych.

 

X

Zapytaj o termin

X

Zapytaj o rabat