Zamówienia publiczne po nowelizacji stan prawny 2015

UDZIELANIE I UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W NOWEJ SYTUACJI PRAWNEJ 2015

NOWE DYREKTYWY w NOWEJ DPERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

Szczegółowy plan szkolenia oraz kartę zgłoszenia wraz RABATEM specjalnym przesyłamy na podany nam adres mailowy.

Szkolenie koncentruje się na rozwiązaniu problemów jakie napotykają obecnie Zamawiający i Wykonawcy

w aktualnym stanie prawnym

Rażąco niska cena - problem dowodowy - nowe uregulowania w PZP
Kolejne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Wielokryterialność zasadą -
problemy doboru racjonalnych kryteriów
Wymóg zatrudniania pracowników na "etat" - w jakich wypadkach?
Tajemnica przedsiębiorstwa
Uwzględnianie kosztów życia produktu, usługi
Solidarna odpowiedzialnośc podmiotu udostępniającego zasoby

Podmiot udostępniający zasoby a podwykonawca?

Kiedy mamy do czynienia z podwykonawcą?

Jakie prawa i obowiązki łączą się z ujawnieniem podwykonawcy?

Jaka musi być umowa o podwykonawstwo?

Jak kształtować relacje z dalszymi podwykonawcami?

Nowe wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe

Grupa Kapitałowa
Oświadczenia i dokumenty
- jak Zamawiający sprawdza sytuację ekonomiczną i potencjał Wykonawcy

...oraz wiele innych zagadnien związanych ze stawianiem prawidłowych warunków udziału w postepowaniu

Szczegóły szkolenia przesyłamy mailem wraz z atrakcyjnym rabatem.

Uczestnicy poznają nowe  regulacje prawne oraz zasady ich stosowania pozwalające na prawidłowe prowadzenie i udział w zamówieniach w roku 2015.
Na szkoleniu bedą omówione ostatnie nowelizacje Pzp ze szczególnym uwględnieniem problematyki podwykonawstwa, wielokryterianości ocen, rażąco niskiej ceny.
Praca na szkoleniu w niezbyt licznej grupie - każdy może omówić swój problem. Warto więc przygotowac sobie materiał do konsultacji indywidualnych.

Pracujemy w małej grupie; nasze szkolenia  rzadko przekraczają 15 osób - dzięki temu każdy uczestnik swobodnie konsultuje swoje problemy z prowadzącym.

 Dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, dla zamówień sektorowych i klasycznych.

 

X

Zapytaj o rabat