Nowelizacja ustawy PZP 2014

paragraf2UDZIELANIE I UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PO NOWELIZACJI PZP

PODWYKONAWSTWO w  usługach i robotach budowlanych oraz aktualna nowelizacja lipcowa

PRAWIDŁOWE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ i UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU,  NAJCZĘSTSZE  BŁĘDY I NOWE PROBLEMY  W ZAMÓWIENIACH PO NOWELIZACJI, Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH.

Szkolenie 2 dniowe. Prosimy o skorzystanie z opcji:

SPRAWDŹ RABAT DLA SIEBIE (na dole strony)

Szczegółowy plan szkolenia oraz kartę zgłoszenia wraz RABATEM specjalnym przesyłamy na podany nam adres mailowy.

Szkolenie koncentruje się na rozwiązaniu problemów jakie napotykają obecnie Zamawiający i Wykonawcy po ostatnich nowelizacjach a w szczególności na nowym podejściu do robót budowlanych i podwykonawstwa.

Podmiot udostępniający zasoby a podwykonawca?

Kiedy mamy do czynienia z podwykonawcą?

Jakie prawa i obowiązki łączą się z ujawnieniem podwykonawcy?

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia lub zmiany podwykonawcy?

Jaka musi być umowa o podwykonawstwo?

Jak kształtować relacje z dalszymi podwykonawcami?

Kiedy Zamawiający może a kiedy musi odmówić zapłaty podwykonawcy?

Jaki jest cel  stosowania kar wobec Wykonawcy?

Zmiana progu stosowania ustawy - wpływ na szacowanie wartości zamówień

Nowe wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe

Zamówienia podprogowe w dziedzinie nauki i kultury

Nowe regulacje wewnętrzne dla podmiotów publicznych

Rażąco niska cena - problem dowodowy - nowe uregulowania w PZP

Kolejne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Wadum rzadziej zatrzymywane

Wielokryterialnośc zasadą

Wymóg zatrudniania pracowników na "etat"

Grupa Kapitałowa,

Oświadczenia i dokumenty - jak Zamawiający sprawdza sytuację ekonomiczną i potencjał Wykonawcy

...oraz wiele innych zagadnien związanych ze stawianiem prawidłowych warunków udziału w postepowaniu

Szczegóły szkolenia przesyłamy mailem wraz z atrakcyjnym rabatem.

Uczestnicy poznają nowe  regulacje prawne oraz zasady ich stosowania pozwalające na prawidłowe prowadzenie i udział w zamówieniach w roku 2014. Na szkoleniu bedą omówione ostatnie nowelizacje Pzp ze szczególnym uwględnieniem problematyki podwykonawstwa i nowelizacji lipcowej. Praca na szkoleniu w niezbyt licznej grupie - każdy może omówić swój problem. Warto więc przygotowac sobie materiał do konsultacji indywidualnych.

Pracujemy w małej grupie; nasze szkolenia  rzadko przekraczają 15 osób - dzięki temu każdy uczestnik swobodnie konsultuje swoje problemy z prowadzącym.

 Dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, dla zamówień sektorowych i klasycznych.

 

X

Zapytaj o termin

X

Zapytaj o rabat