Zamówienia publiczne - nowe podejście - dyrektywy UE

UDZIELANIE I UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH DYREKTYW UE I PROJEKTÓW NOWELIZACJI PZP

NOWE DYREKTYWY UE w NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

PROJEKTOWANA NOWELIZACJA PZP!

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

ZAKOPANE 17-18.03.2016

Szczegółowy plan szkolenia oraz kartę zgłoszenia wraz RABATEM specjalnym przesyłamy na podany nam adres mailowy.

Szkolenie koncentruje się na rozwiązaniu problemów jakie napotykają obecnie Zamawiający i Wykonawcy
z uwzględnieniem obowiązującej tzw. prowspólnotowej interpretacji przepisów

w aktualnym stanie prawnym

Szczegóły szkolenia przesyłamy mailem wraz z atrakcyjnym rabatem.

cena bez rabatu 1370 zł

Uczestnicy poznają nowe  regulacje prawne oraz zasady ich stosowania pozwalające na prawidłowe prowadzenie i udział w zamówieniach w roku 2016 do czasu implementacji dyrektyw oraz zasady zamówień po implementacji dyrektyw.
Stosowanie prawidłowej tzw. prowspólnotowej interpretacji przepisów pozwala na uniknięcie sankcji ze strony organów kontrolujących.
Na szkoleniu bedą omówione ostatnie nowelizacje Pzp ze szczególnym uwględnieniem problematyki podwykonawstwa, wielokryterianości ocen, rażąco niskiej ceny.
Praca na szkoleniu w niezbyt licznej grupie - każdy może omówić swój problem. Warto więc przygotowac sobie materiał do konsultacji indywidualnych.

Pracujemy w małej grupie; nasze szkolenia  rzadko przekraczają 15 osób - dzięki temu każdy uczestnik swobodnie konsultuje swoje problemy z prowadzącym.

 Dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, dla zamówień sektorowych i klasycznych.

 

X

Zapytaj o rabat