Nowelizacja ustawy PZP 2014

paragraf2UDZIELANIE I UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PO NOWELIZACJI PZP

PODWYKONAWSTWO w  usługach i robotach budowlanych oraz aktualna nowelizacja sierpniowa!

PRAWIDŁOWE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ i UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU,  NAJCZĘSTSZE  BŁĘDY I NOWE PROBLEMY  W ZAMÓWIENIACH PO NOWELIZACJI, Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH.

Szkolenie 2 dniowe. Prosimy o skorzystanie z opcji:

SPRAWDŹ RABAT DLA SIEBIE (na dole strony)

WISŁA - 16-17 .10.2014

Szczegółowy plan szkolenia oraz kartę zgłoszenia wraz RABATEM specjalnym przesyłamy na podany nam adres mailowy.

Szkolenie koncentruje się na rozwiązaniu problemów jakie napotykają obecnie Zamawiający i Wykonawcy po ostatnich nowelizacjach a w szczególności na nowym podejściu do robót budowlanych i podwykonawstwa.

Podmiot udostępniający zasoby a podwykonawca?

Kiedy mamy do czynienia z podwykonawcą?

Jakie prawa i obowiązki łączą się z ujawnieniem podwykonawcy?

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia lub zmiany podwykonawcy?

Jaka musi być umowa o podwykonawstwo?

Jak kształtować relacje z dalszymi podwykonawcami?

Kiedy Zamawiający może a kiedy musi odmówić zapłaty podwykonawcy?

Jaki jest cel  stosowania kar wobec Wykonawcy?

Zmiana progu stosowania ustawy - wpływ na szacowanie wartości zamówień

Nowe wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe

Zamówienia podprogowe w dziedzinie nauki i kultury

Nowe regulacje wewnętrzne dla podmiotów publicznych

Rażąco niska cena - problem dowodowy - nowe uregulowania w PZP

Kolejne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Wadum rzadziej zatrzymywane

Wielokryterialność zasadą

Wymóg zatrudniania pracowników na "etat"

Grupa Kapitałowa,

Oświadczenia i dokumenty - jak Zamawiający sprawdza sytuację ekonomiczną i potencjał Wykonawcy

...oraz wiele innych zagadnien związanych ze stawianiem prawidłowych warunków udziału w postepowaniu

Szczegóły szkolenia przesyłamy mailem wraz z atrakcyjnym rabatem.

Uczestnicy poznają nowe  regulacje prawne oraz zasady ich stosowania pozwalające na prawidłowe prowadzenie i udział w zamówieniach w roku 2014. Na szkoleniu bedą omówione ostatnie nowelizacje Pzp ze szczególnym uwględnieniem problematyki podwykonawstwa i nowelizacji sierpniowej. Praca na szkoleniu w niezbyt licznej grupie - każdy może omówić swój problem. Warto więc przygotowac sobie materiał do konsultacji indywidualnych.

Pracujemy w małej grupie; nasze szkolenia  rzadko przekraczają 15 osób - dzięki temu każdy uczestnik swobodnie konsultuje swoje problemy z prowadzącym.

 Dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, dla zamówień sektorowych i klasycznych.

 

X

Zapytaj o rabat