Elektronizacja zamówień publicznych

platforma 3

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TO NAJWIĘKSZE WYZWANIE DLA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW

Nowelizacja PZP  z 2016 wdrażająca dyrektywy UE już uwzględnia procesy pełnej komunikacji elektronicznej z zastosowaniem podpisów elektronicznych.

Przed uczestnikami rynku zamówień stoi duże wyzwanie gdyż UZP nie przygotował jeszcze centralnego narzędzia. Umowa na centralną platformę dopiero podpisana a realizacja będzie opóżniona.

Co więcej: planowane  na jesień 2018 narzędzie nie będzie obejmować całokształtu komunikacji elektroniczej. Wynika to wprost  z planów Ministerstwa Cyfryzacji i UZP, choć UZP na swoich stronach twierdzi co innego niz jest zapisane w projekcie platformy e-zamówienia.

Takie stwierdzenie padło także w uzasadnieniu do ostatniej dużej nowelizacji PZP. Prace nad narzędziami do komunikacji elektronicznej trwają a Zamawiający musi się przygotować kompleksowo do ich wdrożenia.

Niezależnie od rozwiązania, które się pojawi, uczestnicy rynku zamówień muszą się nauczyć posługiwać dokumentami elektronicznymi, widzieć kiedy mają do czynienia z kopią elektroniczną a kiedy z oryginałem, i jak to zweryfikować, co jest dokumentem elektronicznym a co nie jest. A to dopiero ABC tej złożonej problematyki. Firmy komerycjne proponujące różne rozwiązania dla sektora stosującego Pzp często licza na niewiedzę zamawiających w tym zakresie. Zeby nie przepłacić warto zdobyć podastawową wiedzę.

To na zespole obsługujacym zamowienia publiczne spoczywa decyzja dotycząca przygotowania się do tego zadania.

Dlatego w oparciu o nasze ponad 14 letnie doświadczenia z tej dziedziny przygotowujemy jako jedyni w Polsce specjalistyczny kurs dla "nie informatyków" pracujących w zamówieniach publicznych:

SPECJALISTA DS ZAMÓWIEŃ ELEKTRONICZNYCH

Podnieś swoje kwalifikacje i stań się osobą niezbędną w swojej instytucji/firmie.


WARSZAWA 4-5.10.2018 - ZAPIS ONLINE

W razie pytań - skorzystaj z formularza poniżej, napisz o jaką lokalizacje pytasz.

Nie zwlekaj z rezerwacją - liczba miejsc na warsztatach ograniczona.

Plik -program

Zakres kursu obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. zasada pisemności a postać elektroniczna informacji

2. podstawy prawne komunikacji elektronicznej w zp

3. zasady bezpiecznej wymiany informacji między stronami

4. stosowanie podpisu elektronicznego i jego weryfikacja

5. budowanie wymagań co do systemu zapewniającego komunikację elektroniczną

6. sprawdzanie ofert na system komunikacji elektronicznej  pod kątem zgodności z wymaganiami ustawowymi i organizacyjnymi

7. szacowanie wartości systemu do komunikacji elektronicznej - KUPIĆ CZY WYNAJĄĆ?

8. inne narzędzia elektroniczne (aukcja i licytacja)

9. prowadzenie postępowania z użyciem komunikacji elektronicznej

10. pułapki i niebezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej

11. jak rozumieć rozporządzenie w sprawie formatów dokumentów i systemów teleinformatycznych

12. elektroniczne przekazywanie JEDZ

13. elektroniczne formy pełnomocnictw

14. elektroniczne dokumenty podmiotów trzecich i podwykonawców

15. ...i wiele innych tematów omawianych w ramach dyskusji w trakcie zajęć,

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przy komputerach.

Każdy uczestnik otrzyma własny podpis kwalifikowany Z CZYTNIKIEM! (i zabiera go do domu!) - praca przy komputerach w trakcie zajęć

LOKALIZACJE i DATY KOLEJNYCH KURSÓW:

WARSZAWA 4-5.10.2018 - ZAPIS ONLINE

W razie pytań - skorzystaj z formularza poniżej, napisz o jaką lokalizacje pytasz.

Nie zwlekaj z rezerwacją - liczba miejsc na warsztatach ograniczona.

Plik -program

Kurs pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i ćwiczeń podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników.

Pozwoli im to z jednej strony określić swoje wymagania w stosunku do narzędzi jakie trzeba stosować w komunikacji elektronicznej, prawidłowo interpretować przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej,  a także sprawdzić czy oferowane narzędzia są zgodne z ustawą PZP co ma fundamentalne znaczenie dla ważności postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca może dzię ki tej wiedzy sprawdzić czy knał elektronicznej komunikacji działa zgodnie z zasadami Dyrektyw i Pzp.

Uczestnicy zostaną wyposażeni we własne podpisy kwalifikowane (wymagane przez Pzp) i nauczą sie nimi posługiwać.

Kurs jest przeznaczony dla pracowników działów zamówień publicznych (zamawiających i wykonawców) "nie informatyków".

Celem kursu jest zapoznanie uczestników postępowań z narzędziami elektronizacji zamówień i zasadami jej stosowania gdyż to oni będą z niej korzystać.

X

Zapytaj o termin