Elektronizacja zamówień publicznych

platforma 3

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TO NAJWIĘKSZE WYZWANIE DLA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW

Na rynku zamówień publicznych panuje zamieszanie.

Jaką platformę stosować? Jak sprostać nowym wymaganiom?

To na zespole obsługujacym zamowienia publiczne spoczywa decyzja dotycząca przygotowania się do tego zadania.

Dlatego w oparciu o nasze ponad 14 letnie doświadczenia z tej dziedziny przygotowujemy jako jedyni w Polsce specjalistyczny kurs dla "nie informatyków" pracujących w zamówieniach publicznych:

SPECJALISTA DS ZAMÓWIEŃ ELEKTRONICZNYCH

Podnieś swoje kwalifikacje i stań się osobą niezbędną w swojej instytucji/firmie.

WARSZAWA  5-6.12.2018 - ZAPIS ONLINE

KRAKÓW    22-23.11.2018 - ZAPIS ONLINE

 

Nie zwlekaj z rezerwacją - liczba miejsc na warsztatach ograniczona.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przy komputerach.

Każdy uczestnik otrzyma własny podpis kwalifikowany Z CZYTNIKIEM! (i zabiera go do domu!) - praca przy komputerach w trakcie zajęć

Kurs pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i ćwiczeń podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników.

Pozwoli im to z jednej strony określić swoje wymagania w stosunku do narzędzi jakie trzeba stosować w komunikacji elektronicznej, prawidłowo interpretować przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej,  a także sprawdzić czy oferowane narzędzia są zgodne z ustawą PZP co ma fundamentalne znaczenie dla ważności postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca może dzię ki tej wiedzy sprawdzić czy knał elektronicznej komunikacji działa zgodnie z zasadami Dyrektyw i Pzp.

Uczestnicy zostaną wyposażeni we własne podpisy kwalifikowane (wymagane przez Pzp) i nauczą sie nimi posługiwać.

Kurs jest przeznaczony dla pracowników działów zamówień publicznych (zamawiających i wykonawców) "nie informatyków".

Celem kursu jest zapoznanie uczestników postępowań z narzędziami elektronizacji zamówień i zasadami jej stosowania gdyż to oni będą z niej korzystać.

X

Zapytaj o termin