Aukcje i licytacje elektroniczne

licytacja5AUKCJE I LICYTACJE ELEKTRONICZNE, PODPIS ELEKTRONICZNY
Licytacja jako dozwolona procedura z jedynym kryterium: cena dla dostaw, usług i robót niekoniecznie powszechnie dostępnych!

Szkolenie poświęcone procedurom elektronicznym w zamówieniach publicznych. Omawiane są zasady przeprowadzenia aukcji i licytacji i różnice między tymi procedurami,  obowiązki Zamawiającego, przygotowanie Wykonawcy do użycia podpisu elektronicznego oraz różne scenariusze przeprowadzania aukcji pozwalające osiągnąć najlepsze wyniki. 

Warunki przeprowadzenia skutecznej procedury elektronicznej na podstawie 10 lat doświadczeń wykładowcy i ponad 10.000 wdrożonych aukcji i licytacji.

Przykłady oszczędności.

Szkolenie  prowadzone w formie wykładu i pokazu praktycznego dla aukcji, licytacji i stosowania podpisu elektronicznego.

Uczestnicy szkolenia poznają nową specyfikę prowadzenia zamówień elektronicznych, poznają zasady uczestnictwa  i użycia podpisu elektronicznego oraz cechy platformy elektronicznej zgodnej z przepisami ustawy. Ta wiedza pozwala na przeprowadzenie postępowania niezagrożonego wadą.

Zamawiający planujący elektroniczne i bardzo skuteczne zamówienia oraz Wykonawcy, którzy bedą brać w nich udział.

X

Zapytaj o termin