ABC zamówień publicznych

abcABC - PODSTAWY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szkolenie jest poświęcone podstawowym problemom i pojęciom związanym z udziałem w przetargu publicznym bądź jego organizacją. Zajęcia objaśniają uczestnikom fundamentalne zasady zamówień oraz ich znaczenie dla prawidłowego przebiegu zamówienia. Szkolenie obejmuje też omówienie zmian wprowadzonych przez ostatnia nowelizację.

 WARSZAWA 13 marca 2015

skontaktuj się i sprawdź szczegóły i jaki rabat można uzyskać!

Mamy:

3 miejsca gratis
3 miejsca po   100 zł
3 miejsca po   200 zł

reszta w cenie 350 zł

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami rządzącymi zamówieniami publicznymi, z katologiem aktów prawnych, zakresem stosowania przepisów i ich zróżnicowaniem w zależności od wartości zamówienia i jego rodzaju. Uczestnik powinien zrozumieć konstrukcję informacji, które są upubliczniane za pomocą ogłoszeń oraz specyfikacji oraz wiedzieć jakie są punkty krytyczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Poznaje także swoje prawa i obowiązki Zamawiającego wobec Wykonawcy oraz zasady wykorzystania Dostępu do Informacji Publicznej.

Szkolenie na tym poziomie jest przeznaczone zarówno dla Wykonawców i Zamawiających, którzy debiutują na ryku zamówień publicznych  lub mają problemy z uporządkowaniem wiedzy w tym zakresie.

X

Zapytaj o rabat