ABC zamówień publicznych

abcABC - PODSTAWY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szkolenie jest poświęcone podstawowym problemom i pojęciom związanym z udziałem w przetargu publicznym bądź jego organizacją. Zajęcia objaśniają uczestnikom fundamentalne zasady zamówień oraz ich znaczenie dla prawidłowego przebiegu zamówienia. Szkolenie obejmuje też omówienie zmian wprowadzonych przez ostatnia nowelizację.

W czasie wakacji - promocja na szkolenia w Łodzi.

Skorzystaj z formularza i zapytaj o termin - organizujemy szkolenia już dla kilku osób.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami rządzącymi zamówieniami publicznymi, z katologiem aktów prawnych, zakresem stosowania przepisów i ich zróżnicowaniem w zależności od wartości zamówienia i jego rodzaju. Uczestnik powinien zrozumieć konstrukcję informacji, które są upubliczniane za pomocą ogłoszeń oraz specyfikacji oraz wiedzieć jakie są punkty krytyczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Poznaje także swoje prawa i obowiązki Zamawiającego wobec Wykonawcy oraz zasady wykorzystania Dostępu do Informacji Publicznej.

Szkolenie na tym poziomie jest przeznaczone zarówno dla Wykonawców i Zamawiających, którzy debiutują na ryku zamówień publicznych  lub mają problemy z uporządkowaniem wiedzy w tym zakresie.

X

Zapytaj o termin

X

Zamów szkolenie zamknięte