ABC zamówień publicznych

abcABC - PODSTAWY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szkolenie jest poświęcone podstawowym problemom i pojęciom związanym z udziałem w przetargu publicznym bądź jego organizacją. Zajęcia objaśniają uczestnikom fundamentalne zasady zamówień oraz ich znaczenie dla prawidłowego przebiegu zamówienia. Szkolenie obejmuje też omówienie zmian wprowadzonych przez ostatnia nowelizację.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami rządzącymi zamówieniami publicznymi, z katologiem aktów prawnych, zakresem stosowania przepisów i ich zróżnicowaniem w zależności od wartości zamówienia i jego rodzaju. Uczestnik powinien zrozumieć konstrukcję informacji, które są upubliczniane za pomocą ogłoszeń oraz specyfikacji oraz wiedzieć jakie są punkty krytyczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Poznaje także swoje prawa i obowiązki Zamawiającego wobec Wykonawcy oraz zasady wykorzystania Dostępu do Informacji Publicznej.

Szkolenie na tym poziomie jest przeznaczone zarówno dla Wykonawców i Zamawiających, którzy debiutują na ryku zamówień publicznych  lub mają problemy z uporządkowaniem wiedzy w tym zakresie.

X

Zapytaj o rabat