Symulator punktacji

kalkulator2SYMULATOR PUNKTACJI WIELOKRYTERIALNEJ

Prawo zamówień publicznych wymaga by w większości przypadków Zamawiający oceniał oferty za pomocą więcej niż jednego kryterium cena.
Opracowanie i opisanie tych kryteriów to jeden z dwóch problemów jaki stoi przed Zamawiającym.
Drugi problem to określenie prawidłowych i sensownych wag dla wszystkich kryteriów.

Ocena wielokryterialna ma, co do zasady, pozwolić na zapłacenie za zamówienie więcej pod warunkiem uzyskania wysokiej jakości wyrażonej właśnie za pomocą tych dodatkowych kryteriów.

Dobór wag jest zatem sprawą kluczową. Zbyt niska waga nie ma praktycznie wpływu na ocenę a zbyt silna może zaburzyć sens ekonomiczny oceny.

Proponujemy skorzystanie z symulatora punktacji gdzie zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy mogą sobie przetestować rózne warianty wag i rózne wartości ofert.
Dzięki temu można sobie wyobrażić potencjalne sytuacje oraz oszacować koszt wysokiej jakości tzn. ile zapłacimy dodatkowo za lepszy produkt czy usługę.

SYMULATOR opracowaliśmy wspólnie ze spółką SOLDEA.  jest bezpłatny i bez zobowiązań.

WEJŚCIE DO SYMULATORA TUTAJ