Platforma przetargowa

platforma 2Platforma przetargowa to system łączący online uczestników postępowania: Zamawiającego i Wykonawców niezależnie od tego gdzie znajdują się fizycznie. Aukcja i licytacja elektroniczna to dwa najważniejsze elektroniczne instrumenty w prawie zamówień publicznych. Do ich przeprowadzenia jest niezbędny system informatyczny (platforma przetargowa) pozwalający na składanie ofert w formie elektronicznej i którego funkcjonowanie jest zgodne z przepisami ustawy Pzp.

Platforma jest narzędziem wynajmowanym przez Zamawiającego. Organizator nie musi kupować drogiego systemu na własność ani instalować na własnych serwerach skomplikowanego oprogramowania. Korzysta z platformy wynajmując ją do świadczenia określonych usług.

Wynajmując platformę  Zamawiający musi upewnić się czy może ona realizować specyficzne scenariusze aukcji i licytacji, czy w sposób właściwy obsługuje podpis elektroniczny.

Ta weryfikacja funkcjonalności i wybór są strategiczne dla całego procesu zamówień elektronicznych. Platforma nie spełniająca określonych wymogów może być powodem do odwołania przed KIO lub unieważnienia postępowania.

Innym aspektem wyboru platformy jest koszt. Platforma komercyjna czy darmowa?

Niestety darmowa, nawet ta UZP, nie daje wsparcia i pozostawia Zamawiającego samemu sobie.

Platforma komercyjna powinna dawać mocne wsparcie i wyręczać Zamawiającego w zbędnej dla niego pracy oraz pomagać Wykonawcom w sprawach związanych z podpisem elektronicznym. Ważne jest też doświadczenie Operatora w procedurach elektronicznych  dla sektora publicznego.

technikKluczowym elementem wyboru platformy jest także jej ścisła współpraca z Centrum Certyfikacji, które wspiera w zakresie obsługi podpisów elektronicznych, w szczególności gdy pojawia się podpis z zagranicy. Ważne jest fizyczne i elektroniczne bezpieczeństwo serwerów na których pracuje platfoma przetargowa, w tym obowiązkowa szyfrowana transmisja danych.

Kolejnym aspektem jest ergonomia Platformy czyli przyjazność jej użytkowania. Ma to zasadniczy wpływ na przebieg aukcji i skłonność Wykonawców do redukcji cen. W wygodnej  i sprawnej platformie Wykonawcy chętniej przedłużają aukcję zwiększając poziom rywalizacji a w efekcie oferując korzystniejszą ofertę.

Przykładowo: porównanie wyników aukcji dla Kompanii Węglowej SA dla postępowań przeprowadzanych na platformach UZP i SOLDEA pokazało, że na tej pierwszej większość redukcji cen była jednocyfrowa a na platformie SOLDEA dwucyfrowa, z większą korzyścią dla Zamawiającego.

Dowiedz się więcej jak wybrać i ocenić platformę przetargową - skontaktuj się z nami!