Podpis elektroniczny

Electronic signature1Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Bezpieczny podpis elektroniczny stanowi elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego i zawiera wszystkie jego najistotniejsze cechy, tzn. :

- potwierdza jednoznacznie tożsamość osoby podpisującej,
- uniemożliwia zaprzeczenie faktu podpisania,
- jest powiązany z treścią, która została podpisana,
- uniemożliwia wprowadzenie jakichkolwiek, niezauważalnych zmian w podpisanej treści.

Dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego w aukcji elektronicznej dysponujemy niepodważalnym dowodem złożenia oferty przez ściśle określona osobę. Podpis elektroniczny jest także wymagany gdy oferta lub jej część jest składana w formie elektronicznej lub w formie elektronicznej jest wnoszone odwołanie do KIO. Tzw. bezpieczny podpis elektroniczny można uzyskać w placówkach kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne lub ich partnerów. Uzyskaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego towarzyszy przedłożenie wymaganych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających jednoznacznie tożsamość strony ubiegającej się o podpis.

Bezpieczny podpis elektroniczny (wymagany np. w aukcjach elektronicznych lub służący do podpisywania e-faktur) składa się kilku elementów tworzących tzw. bezpieczne środowisko:

- karta kryptograficzna
- czytnik
- oprogramowanie
- certyfikat kwalifikowany
- wystawca certyfikatu wpisany do rejestru uprawnionych podmiotów Narodowe Centrum Certyfikacji

Bezpieczny podpis elektroniczny ma coraz szersze zastosowanie przy zabezpieczaniu dokumentów elektronicznych.