Doradztwo

wdroenie2 Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego bez jakiegokolwiek błędu i sporu między stronami to rzadkość. Celem Wykonawcy jest uzyskanie zamówienia po jak najkorzystniejszej cenie.       Obie strony muszą skoncentrować się na poprawnym przygotowaniu własnej części pracy ale także muszą umieć wykryć błędy tej drugiej strony. Różnią się  motywacją. Zasady są proste: Zamawiający szuka błędów Wykonawcy dla ważności postępowania a Wykonawca tropi błędy Zamawiąjącego dla wyeliminowania konkurencji i zdobycia zamówienia. Wykonawca, choćby był profesjonalistą w swojej branży ale słabo przygotowany do procesu udzielania zamówienia, jest na straconej pozycji.

Doradzamy Wykonawcom i Zamawiającym. Skontaktuj się z nami!

 

Formularz kontaktowy

Potwierdź iż nie jesteś automatem spamującym
7+2
Zapytanie o ofertę lub informacje nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań stron a służy jedynie do nawiązania kontaktu. Przekazane w formularzu dane służą jedynie do przygotowania ofert lub dodatkowych informacji. Akademia nie generuje faktur ani płatności na podstawie zapytań.