Szkolenia

szkolenieZmiany prawa i coraz to nowsze jego interpretacje wymagają stałego uzupełniania wiedzy. Dlatego wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych oferujemy specjalistyczne szkolenia. Prawo zamówień jest takie samo dla gminy, ministerstwa, szpitala czy Wykonawcy planujęgo złożenie oferty.  Nasze spojrzenie na proces przygotowania do udzielania zamówienia jest proste: Zamawijący dąży do prawidłowego udzielenia zamówienia i wszystkie jego błędy mogą być wykorzystane przez Wykonawców (jeżeli je zauważą). Błędne postępowanie może także skutkować karami finansowymi i odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  Z drugiej strony wszystkie błędy Wykonawców muszą być zauważone przez Zamawijącego po to, by nie można było podważyć wyboru oferty i całego postępowania.

Zatem obie strony muszą świetnie znać procedury, przepisy i orzecznictwo.

Szkolenia wyjazdowe 2-3 dniowe to większość naszych szkoleń dla Zamawiających i Wykonawców. W warunkach odseparowania od codziennej pracy uczestnicy zdecydowanie lepiej radzą sobie z materiałem szkoleniowym i praktycznie cały czas pobytu, nawet ten po zajęciach jest zdominowany przez główny temat szkolenia. Nie do przecenienia jest możliwość wymiany doświadczeń między słuchaczami.

Szkolenia 1 dniowe - to oferta w przypadku mniej kompleksowych wycinków problematyki prawa zamówień.

Szkolenia dedykowane - to szkolenia zamawiane przez firmy i instytucje, organizowane w ich siedzibach gdzie tematyka jest profilowana pod okreslonego słuchacza i jego potrzeby. Szkolenia indywidualne wprowadzające do tematyki zamówień publicznych.

Szkolenia połączone z integracją - doskonała forma zdobywania wiedzy a zarazem zintegrowania zespołu. Oferujemy także zajęcia motywacyjne i z zakresu negocjacji.

Zobacz listę referencji tutaj

Zobacz przegląd najcześciej organizowanych szkoleń tutaj