e-procurement

e procurement22Zakupy elektroniczne czyli optymalizacja zakupów – to kierunek w którym zmierzają wszystkie nowoczesne firmy. Elektroniczna platforma zakupowa  umożliwia przeprowadzenie najważniejszego elementu procesu zakupowego – negocjacji ostatecznej ceny lub całego zespołu elementów składających się na ekonomiczną ocenę oferty.  Organizator może dowolnie kształtować parametry i scenariusz aukcji lub licytacji zgodnie warunkami swojego ogłoszenia o przetargu, w tym także złożone oceny wielokryterialne, w których cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Proces zakupu można przeprowadzić jako:

- przetarg otwarty lub zamknięty;

- przetarg z cenami wstępnymi lub z ceną wywoławczą;

- prosty elektroniczny konkurs ofert.

wzrostE-przetarg potrafi zredukować koszty średnio o 20% w stosunku do tradycyjnych form przetargowych dając organizatorowi nieprzeciętne zyski natychmiast po zastosowaniu tej procedury. Większe oszczędności dochodzące do 50% nie są wcale rzadkością dzięki zastosowaniu przemyślanych scenariuszy procedur elektronicznych. Aukcje i licytacje elektroniczne mogą być przeprowadzane dla wszelkich procesów zakupowych: drobnych dostaw biurowych lub wielkich produkcyjnych, usług i robót budowlanych. Zakupowy system przetargowy pozwala na programowanie dowolnej liczby aukcji lub licytacji jednocześnie dla nieograniczonej liczby uczestników (Oferentów).

Podstawowe modele procedur:

- jednoetapowe, wieloetapowe,

- jedno lub wielozadaniowe,

- zakończenie nieograniczonymi w czasie dogrywkami lub o oznaczonym czasie,

- jedno lub wielokryterialne z ustalanymi indywidualnie wagami kryteriów,

- z podpisem elektronicznym lub bez podpisu.

wdroenieJak wdrażać takie rozwiązania - doświadczenie pokazuje, że najlepszy pomysł można utopić poprzez niewłaściwe zaplanowanie wdrożenia. Wiemy jak to robić skutecznie, szybko i  z gwarancją sukcesu!  Skontaktuj się z nami przez formularz.