Dla Zamawiających

actaPrawidłowość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to priorytet każdego Zamawiającego. Konsekwencje błędów są bolesne zarówno finansowo jak i w sferze odpowiedzialności pracowników.  A prawo niestety jest niejednoznaczne. Dziś praktycznie żaden Zamawiający nie jest w stanie pracować bez wsparcia.

Zamówienia Publiczne to nasza pasja. Pracujemy dla Zamawiających z całej Polski, znamy i rozumiemy potrzeby naszych klientów.

 Nasza oferta jest skierowana do:

- Jednostek Samorządu Terytorialnego
- Administracji rządowej
- Przedsiębiorstw sektorowych
- Wszystkich stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych

 W ramach współpracy proponujemy:

- Szkolenia otwarte w różnych miejscach Polski;
- Szkolenia dedykowane;
- Doradztwo w prowadzeniu zamówień, analiza dokumentów przetargowych, zapisów SIWZ i ogłoszenia;
- Doradztwo dla zamówień do progu 14.000 euro;
- Doradztwo w sytuacjach spornych i kryzysowych (odwołania, kontrola, odstąpienia od umowy ...)
- Analizy możliwości zmiany lub aneksowania umowy;
- Audyt zamówień;
- Audyt zamówień systemowych i finansowanych ze środków UE;
- Wdrożenia aukcji i licytacji elektronicznych wraz z aukcjami treningowymi i szkoleniami dla pracowników.

Więcej o szkoleniach

Potrzebujesz szkolenia? Doradcy? Mamy dobrą ofertę! Skontaktuj się z nami!