Dla Wykonawców

koparka

Czy wiesz, że na szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych Wykonawcy stanowią zdecydowaną mniejszość mimo że jest ich wielokrotnie więcej niż Zamawiających?  Poziom przygotowania Wykonawców do przetargów publicznych ma bezpośredni wpływ na zdolność do uzyskiwania zamówień.

Nie zawsze wygrywa oferta najtańsza ale zawsze wygrywa oferta lepiej przygotowanego. Znajomość prawa jest niezbędna nie tylko do perfekcyjnego przygotowania oferty ale także do sprawdzenia prawidłowości działania Zamawiającego. Nasze usługi dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmują całe spektrum postepowania, od ogłoszenia do podpisania umowy.

Jesteśmy do dyspozycji Wykonawców ze wszystkich branż gospodarki. Pracujemy dla dużych firm i korporacji ale także dla tych mniejszych i słabszych uczestników rynku zamówień publicznych. Znamy i rozumiemy potrzeby naszych klientów.

Zakres naszych usług to w szczególności:

- Analiza ograniczeń w procesie przygotowania oferty dla jednostki sektora finansów publicznych, możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej; analiza możliwości złożenia oferty;
- Analiza Ogłoszenia i SIWZ m.in. pod kątem zapisów ograniczających konkurencję lub prawa Wykonawcy;
- Analiza projektu umowy pod kątem zgodności z SIWZ i ogłoszeniem;
- Opracowanie terminarza czynności w procesie przygotowania oferty;
- Formułowanie zapytań i wniosków do zmawiającego na etapie przygotowania oferty;
- Analiza zagadnień tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie własnym i konkurencji;
- Kontrola przygotowania oferty – prawidłowość dokumentów i zgodność z wymaganiami SIWZ;
- Analiza ofert konkurencji pod katem ich prawidłowości;
- Ustosunkowanie się do wyboru oferty najkorzystniejszej;
- Wnioski i zawiadomienia do zamawiającego w związku z wyborem oferty najkorzystniejszej;
- Wykorzystanie środków ochrony prawnej, pomoc w sporze przed Krajową Izbą Odwoławczą;
- Dodatkowe opinie i ekspertyzy;

- Szkolenia otwarte i dedykowane, szkolenia indywidualne wprowadzające do tematyki zamówień publicznych - zobacz więcej

W gronie doradców należymy do nielicznych specjalizujących się na codzień w problematyce stosowania podpisu elektronicznego i udziału w aukcjach i licytacjach elektronicznych. Oferujemy przygotowanie do tych procedur oraz doradztwo w przypadku problemów związanych z udziałem w aukcji lub licytacji elektronicznej.

Potrzebujesz szkolenia? Doradcy? Mamy dobrą ofertę! Skontaktuj się z nami!