Trenerzy

trenerzy

Trenerzy i wykładowcy Akademii to praktycy z wieloletnim stażem w zamówieniach publicznych. W swojej codziennej pracy konfrontują wiedzę z praktyką,  zatem uczestnicy naszych zajęć mogą czerpać z ich bogatych własnych doświadczeń.

Wśród trenerów są prawnicy, praktycy z doświadczeniem wyniesionym jako:

- członkowie zespołów arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych
- członkowie władz Krajowej Izby Odwoławczej
- kierownicy działów zamówień publicznych
- kontrolerzy środków unijnych
- eksperci i doradcy w programach Partnerstwa Publiczno Prywatnego
- eksperci w procesach inwestycyjnych

oskzp2Wykładowcy Akademii stale rozwijają swoje kompetencje także w ramach cyklicznych seminariów i konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.