Strona główna

                                               PRACUJEMY DLA WSZYTSKICH DZIAŁÓW GOSPODARKI
roboty budowlane3 lekarz polska acta3 ropa

paragraf4NOWELIZACJE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, rozporządzenia wykonawcze, dyrektywy unijne, opinie UZP, orzecznictwo KIO - to wszystko jest esencją naszej pracy szkoleniowej i doradczej z Zamawiającymi i Wykonawcami.

szkolenie 3SZKOLENIA OTWARTE, DEDYKOWANE, WYJAZDOWE, INDYWIDUALNE - to nasza oferta dla wszystkich pragnących podnosić swoje umiejętności systematycznie i profesjonalnie. Doskonali trenerzy i dobra organizacja to nasza wizytówka.

aukcjaAUKCJA, LICYTACJA, PODPIS ELEKTRONICZNYto nowoczesne narzędzia w zamówieniach publicznych. Przynoszą znakomite efekty Zamawiającym a Wykonawcom dają poczucie równych szans dla wszystkich.

doradcyDORADZTWO W ZP Samodzielne zmaganie się z trudną problematyką zamówień publicznych to ryzykowna decyzja. Nasze indywidualne doradztwo poza szkoleniami to możliwość dobrego przygotowanie się do udziału w przetargu publicznym.